Vážení zákazníci, ve dnech od 15.7. do 25.7. může dojít z důvodu dovolené ke zpoždění expedice objednávek. Děkujeme za pochopení

Jak vybrat elektocentrálu pro domáctnost

Upozorňujeme předem

Nouzový generátor smí být připojen k domovní instalaci pouze přes síťový / nouzový vypínač.  V případě výpadku proudu přepínač odpojí (ručně nebo automaticky) domácnost. Přepínač odděluje (ručně nebo automaticky) domovní síť od napájecí sítě v případě výpadku proudu a musí být instalován specializovanou elektrotechnickou firmou! 

Nesprávně instalované verze nejsou povoleny a jsou životu nebezpečné!

Jak začít s výběrem

#ShowMore#

Nejdříve je třeba se na místě poradit s elektrikářem, abyste zjistili příslušné podmínky a informace o zamýšlených spotřebičích v domě. 

Tyto informace jsou velmi důležité při výběru správného generátoru. 

1. Jaké zátěže mají být provozovány? 

Mějte na paměti, že v případě výpadku proudu by měly být provozovány pouze skutečně nezbytné spotřebiče. Pro přesný návrh generátoru je nutný seznam všech provozovaných jednotek a informace o jejich spotřebě energie.

2. Zařízení 230 V a 400 V

Pro napájení domácností doporučujeme používat 400V generátory, protože v domácnostech se obvykle nachází spotřebiče i na 400 V, používají se jako doplněk ke spotřebičům na 230 V, např. k elektrickému sporáku.
Mělo by se zabránit jednostrannému rozložení zátěže 3 fází, protože by to vedlo k nevyváženému zatížení. V důsledku nevyváženého zatížení může dojít k poškození generátoru elektrické energie nebo citlivých spotřebičů, jako je televizor nebo počítač. Nevyvážené zátěži lze čelit odpojením velkých spotřebičů od napájení. 

3. Kolik zátěží je potřeba najednou?

Čím více spotřebičů je současně potřeba, tím větší musí být generátor energie navržen. Vybraný generátor by měl mít výkon přibližně o 20 % vyšší, než je skutečný požadovaný výkon. 

4. Má být provozován topný systém?

Pokud má být provozován také topný systém, je vhodné se poradit s instalatérem nebo výrobcem topení. Pro provoz vytápění (olej, plyn, tepelné čerpadlo atd.) je třeba předem stanovit požadovanou spotřebu energie a případně další faktory a případně další důležité informace (provoz v nouzovém režimu, nastavení během provozu v nouzovém režimu). 

5. Které variantě dáváte přednost, benzinové nebo naftové? Ruční start, E-start? 

Bez ohledu na to, zda dáváte přednost modelu s benzinovým nebo naftovým motorem, je důležité mít na paměti, že v případě výpadku proudu nemusí být možné čerpat palivo na čerpací stanici. Dieselové jednotky jsou obecně vhodnější pro delší používání.

Díky systému E-Start lze generátor pohodlně spustit stisknutím tlačítka. Pokud je však baterie vybitá, může dojít k selhání funkce E-start. Proto doporučujeme používat také ruční start, aby bylo možné generátor spolehlivě spustit v případě výpadku proudu. 

6. Jaké je vhodné místo pro instalaci? 

Generátor elektrické energie smí být provozován pouze venku, chráněný před vlhkostí. V případě potřeby je třeba dodržovat předpisy o ochraně proti hluku. 

Co je ještě důležité vědět

 

-Doporučujeme modely s "AVR" (= elektronická regulace napětí) pro udržení konstantního výstupního napětí. Konstantní výstupní napětí nezávislé na zátěži. To je důležité zejména pro citlivé zařízení jako jsou počítače nebo televizory.

- Před doplněním paliva do generátoru je třeba jej nechat chvíli vychladnout.

- Generátorem elektrické energie může být zásobována pouze jedna budova. 

- Před připojením je třeba vše konzultovat s místním elektrikářem a/nebo dodavatelem elektřiny, aby proběhlo vše v souladu s platnými předpisy.

- Pravidelný zkušební provoz by se měl provádět 3-4krát ročně při zátěži.

- Dieselové jednotky jsou obecně vhodnější pro delší používání.

- Invertorové elektrocentrály mají možnost snížení otáček motoru při menší zátěži a také umožňují " sfázování více elektrocentrál"

- Výkony generátoru jsou orientační hodnoty a v jednotlivých případech se mohou lišit směrem nahoru nebo dolů. 

Všeobecné pravidlo je, že u odporových spotřebičů si nechejte 10% rezervu a u indukčních spotřebičů platí 2 násobek.

 

V domácnosti se setkáte s dvěma typu spotřebičů

1 - Odporové (ohmické) - nevyžadují vytvoření elektromagnetického pole ani rozběhový proud. Možnost připojení do maximálního činného výkonu elektrocentrály ve Wattech.

2. Indukční - sinusoida proudu je posunutá oproti sinusoidě napětí, tudíž vyžadují elektromagnetckého pole, případně rozběhový proud.

Rozběhový proud - Některé spotřebiče vyžadují v momentě zapnutí větší rozběhový proud ( někdy až 8 násobek) a můžou způsobit úplný pokles napětí alternátoru.

Spotřebiče s velkým rozběhovým proudem 
- elektromotory s rozběhovým kondenzátorem ( sekačky, okružní pily, rotační čerpadla).
- zařízení s rozběhěm proti odporu - kalové a ponorné čerpadla, kompresory, vysokotlaké myčky, svářečky s obloukem.
- některé elektronické zářízení - spínací zdroje.

Příkon / Výkon

Příkon je celková spotřeba zařízení. Výkon uváděný na typovém štítku spotřebičů ve Wattech se vztahuje na mechanický výkon na výstupní hřídeli zařízení, často mylně považován za příkon !!!
Skutečný odebíraný příkon spotřebičů ve VA je možné určit jedině, jak je udaný jmenovitý proud (A) a učiník cos(fí) a to nebývá u většiny spotřebičů zvykem.
Před každým uvedením elektrocentrály do provozu vyzkušejte, jestli celkový příkon připojených zařízení a spotřebičů nepřesahuje jmenovitý výkon generátoru.

×

Splátková kalkulačka ESSOX